voipe salesforce- part 1

התממשקות VoIPe-Salesforce
חלק א'

סרטון הדגמה

הקפצת מסך בשיחה נכנסת

בעת שיחה נכנסת, יוצגו פרטי המתקשר במידה ומספר הטלפון שמור כאיש קשר או ליד.
במידה והמספר טלפון לא שמור כאיש קשר או ליד במערכת לא תתבצע הקפצת המסך.

חיוג ישיר- Click2call

חיוג אוטומטי לאיש קשר או ליד.
בעת לחיצה על המספר טלפון ב"שדות טלפון", המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחה של הנציג.
ברגע שהנציג עונה לשיחה,  מתבצעת השיחה היוצאת למספר של האיש קשר/ ליד.

תיעוד שיחות והקלטות

שיחות נכנסות ויוצאות מתועדות כמשימות תחת כרטיס איש קשר/ ליד.
כל משימה מתועדת עם הפרטים:
* מזהה שיחה
* תאריך השיחה
* סטטוס
* סוג השיחה
* משך השיחה
* מספר טלפון
* מספר שלוחה
* קישור להורדת הקלטת השיחה