התממשקות VoIPe- Glassix​

התממשקות VoIPe- Glassix

סרטון הדגמה

תיעוד שיחות ננטשות

שיחות ננטשות יתועדו בתוך הפניה עם ההערה "שיחה ננטשה", שיחות שננטשו בנתב שיחות יתועדו עם ההערה "שיחה ננטשה בנתב שיחות".
במידה ואין קריאה פתוחה, תיפתח קריאה חדשה ולאחר מכן תתועד ההערה של השיחה שננטשה.
כמו כן, שיחות ננטשות מתויגות עם התגית "שיחה ננטשת".

תיעוד שיחות נכנסות

עבור כל שיחה נכנסת תיפתח קריאה חדשה ותשויך לנציג שענה לשיחה.
אם כבר קיימת קריאה פתוחה, לא תיפתח קריאה נוספת והקריאה הקיימת תשויך לנציג שענה לשיחה.
במידה ומספר נציגים ענו לאותו לקוח, כל הנציגים יהיו משויכים לקריאה אך הנציג שענה אחרון יוגדר כ"בעל הקריאה".
במידה והשיחה ננטשה הקריאה תיפתח בתור.
כמו כן, שיחות שנענו מתויגות עם התגית "שיחה נענתה".

תיעוד שיחות יוצאות

עבור כל שיחה יוצאת, תיפתח קריאה חדשה עם ההערה "שיחה יוצאת" ותשויך לנציג שביצע את השיחה.
במידה וקיימת קריאה פתוחה, לא תיפתח קריאה נוספת והקריאה הקיימת תשויך לנציג שביצע את השיחה ותתועד עם ההערה "שיחה יוצאת".
כמו כן, שיחות יוצאות מתויגות עם התגית "שיחה יוצאת" ושיחות יוצאות שנענו מתויגות עם התגיות "שיחה יוצאת" ו-"שיחה נענתה".

תיעוד הקלטות ונתוני שיחות

לאחר כל שיחה, הקריאה תתועד עם הערת "סיכום שיחת טלפון" שכוללת את הפרטים הבאים:
* שם התור- עבור שיחות נכנסות יופיע שם התור. עבור שיחות יוצאות יהיה רשום "שיחה יוצאת".
* סטטוס- סטטוס השיחה (נענתה/ אין תשובה/ ננטשה).
* שם הנציג- שם הנציג שביצע את השיחה.
* שלוחה- מספר השלוחה של הנציג שביצע את השיחה.
* משך שיחה- משך השיחה עבור שיחות שנענו.
* זמן המתנה- זמן ההמתנה עד למענה או ניתוק השיחה.
כמו כן, עבור שיחות שנענו, הקלטת השיחה תצורף לקריאה.

פתיחת קריאות מחדש

ניתן להגדיר בפאנל הניהול את הטווח זמן המקסימלי לפתיחת קריאה מחדש. במידה ויש קריאה סגורה והלקוח התקשר שנית או שבוצעה שיחה יוצאת בטווח הזמן המקסימלי לפתיחת קריאה מחדש, הקריאה תיפתח מחדש במקום יצירת קריאה חדשה.

חיוג ישיר Click2Call

חיוג אוטומטי ללקוח מתוך הקריאה.
בעת לחיצה על הכפתור "CALL", המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחת הנציג המחובר למערכת.
ברגע שהנציג עונה לשיחה,  מתבצעת השיחה היוצאת למספר של הלקוח.