365 VoIPe-MS Dynamics

התממשקות VoIPe-MS Dynamics

סרטון הדגמה

חיוג ישיר Click2Call​​​

חיוג אוטומטי ללקוח מתוך כרטיס הלקוח במערכת.
בעת לחיצה על לשונית "לחייג"-> מספר הטלפון הרצוי, המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחת הנציג המחובר למערכת.
ברגע שהנציג עונה לשיחה,  מתבצעת השיחה היוצאת למספר הלקוח.

הקפצת פרטי המתקשר

בעת שיחה נכנסת, יוקפץ כרטיס הלקוח לפי מספר המתקשר.
בפאנל הניהול ניתן להגדיר את אופן הקפצה:
* הקפצת מסך בעת צלצול בשלוחה.
* הקפצת מסך בעת מענה לשיחה.
כמו כן, ניתן בכל עת להפעיל/ להשבית את הקפצת פרטי מתקשר.