מרכזייה – קול סנטר

מרכזייה

קול סנטר

שלוחה

מזכירות

מנהל מרכזייה

נציג קול סנטר

אחמ״שׁ

מנהל קול סנטר

טקסט פירוט

מרכזייה

קול סנטר

שלוחה

מזכירות

מנהל מרכזייה

נציג קול סנטר

אחמש

מנהל קול סנטר

טקסט פירוט