התממשקות VoIPe- Zebra CRM

התממשקות VoIPe- Zebra Crm

סרטון הדגמה

הקפצת פרטי המתקשר

בעת שיחה נכנסת, יוקפץ כרטיס הלקוח לפי מספר המתקשר.
אם המספר לא קיים במערכת, יוקפץ חלון "לקוח חדש".
בפאנל הניהול ניתן להגדיר את אופן הקפצה:
* הקפצת מסך בעת צלצול בשלוחה.
* הקפצת מסך בעת מענה לשיחה.
כמו כן, ניתן בכל עת להפעיל/ להשבית את הקפצת פרטי מתקשר.

חיוג ישיר Click2Call

חיוג אוטומטי ללקוח מתוך כרטיס הלקוח במערכת.
בעת לחיצה על הכפתור "חייג", המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחת הנציג המחובר למערכת.
ברגע שהנציג עונה לשיחה,  מתבצעת השיחה היוצאת למספר הלקוח.