התממשקות voipe-rapid

התממשקות VoIPe- Rapid​

סרטון הדגמה

חיוג ישיר Click2Call​​​​

חיוג אוטומטי ללקוח מתוך תיק הלקוח/ ליד במערכת.
בעת לחיצה על הכפתור "חייג כעת", המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחת הנציג המחובר למערכת.
ברגע שהנציג עונה לשיחה,  מתבצעת השיחה היוצאת למספר הלקוח.

הקפצת פרטי המתקשר​

בעת שיחה נכנסת, יוקפץ כרטיס הלקוח לפי מספר המתקשר.
אם המספר לא קיים במערכת, יוקפץ חלון "לקוח חדש" עם האפשרות ליצירת לקוח חדש.

תיעוד שיחות

כל השיחות מתועדות ונשמרות בתיק הלקוח בלשונית "היסטוריית שיחות".
כל שיחה מתועדת עם:
* תאריך ושעה
* משך שיחה
* טלפון
* כיוון השיחה (יוצאת/ נכנסת)
* קישור להקלטת השיחה

שמירת שיחות ננטשות כלידים

כל שיחה ננטשת נשמרת כליד בחלון "ניהול לידים" עם תאריך השיחה ומספר טלפון.
בעת לחיצה על ליד מסוים, יוצגו פרטי הליד עם אייקון של אוזניות לביצוע חיוג למספר טלפון הננטש.