התממשקות VoIPe- My Business

התממשקות VoIP- My Business

סרטון הדגמה

הקפצת פרטי המתקשר

בעת שיחה נכנסת, יוקפץ תיק הלקוח לפי מספר המתקשר.
אם המספר לא קיים במערכת, יוקפץ חלון "לקוח חדש".
בפאנל הניהול ניתן להגדיר את אופן הקפצה:
* הקפצת מסך בעת צלצול בשלוחה.
* הקפצת מסך בעת מענה לשיחה.
כמו כן, ניתן בכל עת להפעיל/ להשבית את הקפצת פרטי המתקשר.