VoIPe-Frontask

התממשקות VoIPe- Frontask

סרטון הדגמה

חיוג ישיר Click2Call​​​

חיוג אוטומטי ללקוח מתוך תיק הלקוח במערכת.
בעת לחיצה על אייקון האוזניות (Click2Call) ליד אחד המספרים בתיק הלקוח, המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחת הנציג המחובר למערכת.
ברגע שהנציג עונה לשיחה,  מתבצעת השיחה היוצאת למספר הלקוח.

הקפצת פרטי המתקשר

בעת שיחה נכנסת, יוקפץ תיק הלקוח לפי מספר המתקשר.
אם המספר לא קיים במערכת, יוקפץ חלון "לקוח חדש".
בפאנל הניהול ניתן להגדיר את אופן הקפצה:
* הקפצת מסך בעת צלצול בשלוחה.
* הקפצת מסך בעת מענה לשיחה.
כמו כן, ניתן בכל עת להפעיל/ להשבית את הקפצת פרטי מתקשר.