התממשקות VoIPe- Easybizy

התממשקות VoIPe- Easybizy

סרטון הדגמה

הקפצת מסך בשיחה נכנסת

בעת שיחה נכנסת, יוקפץ כרטיס הלקוח לפי מספר המתקשר.
במידה והמספר לא קיים במערכת, יוקפץ כרטיס מספר לא מזוהה.

חיוג ישיר- Click2call

חיוג אוטומטי ללקוח מתוך יומן הפגישות או כרטיס הלקוח.
בעת לחיצה על המספר טלפון, המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחה של הנציג.
בעת מענה לשיחה הנכנסת,  מתבצעת השיחה היוצאת למספר של הלקוח.

תיעוד שיחות והקלטות

כל השיחות מתועדות ביומן שיחות עם הפרטים:
* שם הלקוח
* מספר הטלפון של הלקוח
* תאריך ושעת השיחה
* סטטוס- שיחות שטופלו/ שיחות שטרם טופלו.

ההקלטות נשמרות בכרטיסי הלקוחות תחת לשונית יומן שיחות.