התממשקות VoIPe- DOCTOR Clinix

התממשקות VoIPe- DOCTOR Clinix

סרטון הדגמה

הקפצת מסך בשיחה נכנסת

בעת שיחה נכנסת, יוקפץ כרטיס המטופל או ליד לפי מספר המתקשר.
ניתן ללחוץ על האייקון ליד שם המטופל/ ליד לפתיחת הכרטיס.
במידה והמספר לא קיים במערכת, יוקפץ כרטיס מספר לא מזוהה עם כפתור ליצירת מטופל חדש.

חיוג ישיר- Click2call

חיוג אוטומטי למטופל או מתעניין.
בעת לחיצת קליק ימני על מספר הטלפון, המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחה של הנציג.
לאחר מענה לשיחה הנכנסת, מתבצעת השיחה היוצאת למספר של המטופל.

תיעוד שיחות והקלטות

שיחות הטלפון מתועדות בלשונית "הודעות" תחת תיק המטופל.
כל שיחת טלפון מתועדת עם תאריך ושעת השיחה וקישור להורדת הקלטת השיחה.
בעת לחיצה על הקישור, תתבצע הורדת ההקלטה למחשב.