התממשקות voipe-מכלול

התממשקות VoIPe-מכלול

סרטון הדגמה

הקפצת פרטי המתקשר​

בעת מענה לשיחה הנכנסת, נוצר קובץ טקסט בתיקייה משותפת של המרכזייה (בנתיב unc) עם מספר השלוחה ומספר המתקשר.
כרטיס המתקשר יוקפץ לפי מספר הטלפון בקובץ שנוצר (במידה והמספר קיים במערכת).
לאחר הקפצת כרטיס המתקשר בשלוחת הנציג הרלוונטי, הקובץ יימחק מהתיקייה ע"י מכלול.