365 VoIPe-MS Dynamics

התממשקות VoIPe-MS Dynamics

סרטון הדגמה

חיוג ישיר Click2Call​​​

חיוג אוטומטי ללקוח מתוך כרטיס איש קשר במערכת.
בעת לחיצה על לשונית "חיוג", ניתן לבחור לאיזה מספר טלפון של האיש קשר לחייג. המרכזייה תבצע שיחה נכנסת לשלוחת הנציג המחובר למערכת.
לאחר מענה לשיחה הנכנסת, תתבצע השיחה היוצאת לאיש הקשר.

הקפצת פרטי המתקשר

בעת שיחה נכנסת, יוקפץ כרטיס האיש קשר לפי מספר המתקשר.
בפאנל הניהול ניתן להגדיר את אופן הקפצה:
* הקפצת מסך בעת צלצול בשלוחה.
* הקפצת מסך בעת מענה לשיחה.
כמו כן, ניתן בכל עת להפעיל/ להשבית את הקפצת פרטי מתקשר.

תיעוד שיחות והקלטות

שיחות נכנסות ויוצאות מתועדות תחת כרטיס האיש קשר בציר הזמן.
לצפייה בפרטי השיחה יש ללחוץ על האייקון "פתח רשומה".
כל רשומת שיחה מתועדת עם הפרטים:
* מספר המתקשר
* כיוון- נכנסת או יוצאת
* מזהה שיחה
* קישור להקלטה, במידה והשיחה נענתה